donderdag 10 mei 2018

Opening tentoonstelling "Beeldreflecties"door H.K.H. prinses Beatrix in Pulchri Studio

Opening van de tentoonstelling "Beeldreflecties" honderd jarig bestaan van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix in Pulchri Studio te Den Haag.

vrijdag 27 april 2018

Beeldreflecties Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later

Uitnodiging voor 100 jaar Nederlandse Kring van Beeldhouwers in Pulchri Studio te Den Haag van 6 mei t/m 24 juni. Dinsdag 8 mei (besloten) opening door HKH prinses Beatrix.

zondag 10 december 2017

Stapelsculptuur in wording voor Tentoonstelling "Signaalbeelden" 100 jaar NKvB

Stapelsculptuur in wording voor de jubileumtentoonstelling 100 jaar Nederlandse Kring van Beeldhouwers te houden in Pulchri Studio Den Haag voorjaar 2018. Deze sculptuur is een reflectie op het signaalbeeld van Ben Guntenaar dat in 1966 geplaatst is voor de Rietveld Academie te Amsterdam. Bij mijn ontwerp heb ik getracht de ruw gekliefde blok grotendeels te behouden en deze deels te bewerken. Het blok is na het klieven in zes delen gezaagd en de kern binnen los geboord, waarna deze weer opnieuw terug zijn terug geplaatst. Hierdoor krijgt dit beeld een elementaire en primaire dynamiek waarvan het materiaal zelf de kern vormt.

maandag 27 november 2017

De lach van een beeldhouwer, Nederlands Kampioenschap Letterhakken 2017

Onlangs mocht ik van de vakjury de tweede prijs in ontvangst nemen tijdens het eerste open Nederlands Kampioenschap Letterhakken 2017. Deze werd gehouden in de platenhal van Michel Oprey & Beisterveld te Echt. De steen waarin gehakt bestond uit een plaat Belgisch Hardsteen en werd beschikbaar gesteld door Les Carrieres de la Pierre Bleue Belge.